Uw medewerkers

Het pensioen voor uw medewerkers

U hebt samen met uw accountant besloten dat u iets wilt doen aan het pensioen voor uw medewerkers. Of het nu gaat om een volledig nieuwe pensioenregeling, een herziening van een bestaande pensioenregeling of een second opinion. NSL maakt graag op basis van de input van u en uw accountant een pensioenadvies dat bij u past.

Onze werkwijze in 8 stappen:

  1. Inventarisatie- en kennismakingsgesprek (gratis en vrijblijvend).
  2. Beoordeling of er sprake is van een Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF).
  3. Overleg met de accountant over de financiële haalbaarheid.
  4. Advies over pensioenregeling.
  5. Opvragen van offertes bij minimaal 3 pensioenverzekeraars / Premie Pensioen Instellingen (PPI) / BPF.
  6. Advies over keuze pensioenverzekeraar / BPF / PPI.
  7. Onderbrengen van de pensioenregeling bij verzekeraar / BPF / PPI.
  8. Nazorg.                  

Transparant

NSL werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Zonder dit vertrouwen kunnen we geen passend advies aan u uitbrengen. Daarom kunnen we beide na elke stap besluiten om het adviestraject te stoppen.

Uurtarief

Wij zijn onafhankelijk en worden niet betaald door de verzekeraar. Wij werken op basis van een vast uurtarief en brengen elke stap apart bij u in rekening. Wanneer u na de inventarisatie (stap 1) besluit om van onze diensten gebruik te maken stellen we een contract op met een specificatie van de benodigde uren.

04_boompjes