Pensioen

Uw pensioen is eigenlijk een spaarvarken. Voor geplande gebeurtenissen, zoals eerder stoppen met werken. Maar ook voor ongeplande gebeurtenissen, zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Aan het vullen en leeghalen van dit spaarvarken zijn allerlei fiscale en juridische regels verbonden. Aparte regels voor de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA), de werknemers en de Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’er). Welke regels er voor u gelden zoeken we graag voor u uit.

NSL helpt u met het opstellen van een plan voor het vullen van het spaarvarken van u of uw werknemers. Dit doen we altijd samen met uw accountant. Uw accountant kan het beste beoordelen hoeveel u nu en in de toekomst kunt besteden. Zo komen we tot een passend pensioenadvies voor u en uw medewerkers.

02_varken

NSL Pensioenadvies BV

De afkorting NSL staat voor “Nil sine labore”. Latijn voor “niets zonder moeite”. Uw geld groeit immers niet vanzelf; maar wij geloven dat een goed pensioen met enige inzet voor iedereen haalbaar is. Samen met uw accountant maken we een groeiplan voor uw geld. Dan is het zaadje geplant, wij zorgen voor het jaarlijks onderhoud zodat u later de vruchten kunt plukken.

Onze missie

Voor iedere kleine werkgever een onafhankelijk en begrijpelijk pensioenadvies tegen een redelijke prijs.

Onze werkwijze

–        U bent DGA of ZZP’er: klik hier voor meer informatie.

–        U bent werkgever: klik hier voor meer informatie.


02_gieter