Werkgever Verlenging Pensioencontract

Verlenging pensioencontract

U hebt voor uw medewerkers een collectieve pensioenverzekering gesloten waarvan de einddatum in zicht komt. Wellicht heeft u al een voorstel tot verlenging ontvangen van uw pensioenverzekeraar.

Een mooi moment om de pensioenregeling en de pensioenverzekeraar tegen het licht te houden en de volgende vragen te stellen:

  • Voldoet uw pensioenverzekeraar nog aan uw wensen?
  • Past de pensioenregeling nog bij uw medewerkers en uw bedrijf?
  • Wat krijgt u voor hetzelfde geld bij een andere pensioenuitvoerder?

Wij helpen u graag met het beantwoorden van deze vragen. Dit doen we altijd samen met uw accountant.

 

Onze werkwijze in 6 stappen:

  1. Inventarisatie.
  2. Beoordeling of er sprake is van een Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF).
  3. Beoordeling offerte huidige verzekeraar.
  4. Advies.
  5. Offerte.
  6. Afsluiten en nazorg. 

Transparant

NSL werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Zonder dit vertrouwen kunnen we geen passend advies aan u uitbrengen. Daarom kunnen we beide na elke stap besluiten om het adviestraject te stoppen.

De kosten

Wij zijn onafhankelijk en worden niet betaald door de verzekeraar. Wij werken op basis van een vast uurtarief en brengen elke stap apart bij u in rekening. Wanneer u na de inventarisatie (stap 1) besluit om van onze diensten gebruik te maken stellen we een contract op met een specificatie van de benodigde uren.

04_boompjes