Jaarlijkse pensioenvoorziening

Jaarlijkse pensioenvoorziening

Uw klanten bouwen pensioen op in eigen beheer. Voor dit pensioen moet elk jaar de actuele voorziening worden opgenomen op de balans van de BV. Wij kunnen deze berekening voor u maken.

Onze werkwijze in 3 stappen:

  1. Inventarisatie.
  2. Maken van de berekening.
  3. Terugkoppeling en nazorg.

Transparant

NSL werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Zonder dit vertrouwen kunnen we geen passend advies aan u uitbrengen. Daarom kunnen we beide na elke stap besluiten om het adviestraject te stoppen.

De kosten

Wij zijn onafhankelijk en worden niet betaald door de verzekeraar. Wij werken op basis van een vast uurtarief en brengen elke stap apart bij u in rekening. Wanneer u na de inventarisatie (stap 1) besluit om van onze diensten gebruik te maken stellen we een contract op met een specificatie van de benodigde uren.

04_boompjes