Werknemer Waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Krijg ik geen pensioengat wanneer ik mijn pensioen niet overdraag? U hebt informatie ontvangen van uw nieuwe pensioenuitvoerder over waardeoverdracht en u vraagt zichzelf af of waardeoverdracht verstandig is. In sommige gevallen kan waardeoverdracht verstandig zijn en helpen een eventueel pensioengat te voorkomen of te verkleinen. In andere gevallen kan het verstandiger zijn om het opgebouwde pensioen bij de oude pensioenuitvoerder te laten staan. Wat voor u het beste is zetten wij graag voor u op een rijtje zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. 

Onze werkwijze in 4 stappen:

  1. Inventarisatie.
  2. Beoordeling offerte huidige verzekeraar.
  3. Advies.
  4. Afsluiten en nazorg.

Transparant

NSL werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Zonder dit vertrouwen kunnen we geen passend advies aan u uitbrengen. Daarom kunnen we beide na elke stap besluiten om het adviestraject te stoppen.

De kosten

Wij zijn onafhankelijk en worden niet betaald door de verzekeraar. Wij werken op basis van een vast uurtarief en brengen elke stap apart bij u in rekening. Wanneer u na de inventarisatie (stap 1) besluit om van onze diensten gebruik te maken stellen we een contract op met een specificatie van de benodigde uren.

varkens_munten2